Potvrđeno: Najveća svjetska kamena kugla nalazi se u Zavidovićima

S uzorcima smo se obratili na fakultete u Srbiji i Bosni i Hercegovini te sada predstavljamo analize do kojih smo došli. Diplomirani geolog Miodrag Jovović iz Beograda je volonterski uradio petrografsku (makroskopsku i mikroskopsku) analizu uzorka kamene kugle, zaključujući da je “tekstura masivna” s prisustvom “kvarca, muskovita, oksida gvožđa, magnetita”, a “karbonatna osnova je bazalni cement”. Očigledno je prisustvo energetski aktivnih elemenata.

Na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli obavljeno je određivanje gustoće čvrstih čestica (odnos mase čestica prema njegovoj zapremini). Magistar geologije Mersudin Hodžić potpisao je izvještaj u kome je utvrđena vrijednost gustoće od 2,64 g/m3. Volumen kamene kugle jednak je vrijednosti od 14,14 m3. Masu u kilogramima, nakon toga, jednostavno je odrediti umnoškom gustoće (“specifične težine”) i volumena. Masa kamene kugle u Zavidovićima iznosi 37,32 tone!

MOŽDA VAS ZANIMA :  Molim vas, ne pomažite mojoj djeci

Velike kamene kugle od granodiorita sam vidio u Kostariki, od kojih je najveća dostizala masu od 25 tona. Na zapadu Meksika, kraj gradića Ahualco, na lokaciji “Piedras bolas”, vulkanske kamene kugle dostižu 35 tona.

Mjerenjima kamene kugle u Zavidovićima i poređenjem s do sada najvećim kuglama u Centralnoj Americi potvrđujem da je bosanska kamena kugla najmasivnija i najveća na svijetu.

Piše: dr. Semir Osmanagić
Više na: www.piramidasunca.ba

KORISTAN ILI ZANIMLJIV SADRŽAJ? PODIJELI SA OSTALIMA, HVALA ❤️